Štyri dôležité úlohy vložených drážok vo vysokorýchlostných železničných tuneloch pri stavbe tunela

Po prvé, vopred zakopaný kanál vysokorýchlostného železničného tunela môže zosilniť dvojvrstvové ostenie a súčasne môže mať dobrý celkový silový efekt a počas silového procesu existuje veľa aspektov sily. Dôležité je mať jednotnú silu. účinok. Môže sa vylepšiť v reakcii na únavu.

Po druhé, existuje veľa výhod zabudovaných kanálov vo vysokorýchlostných železničných tuneloch. Ďalšou vlastnosťou je, že má dobrú požiarnu odolnosť, to znamená, že pri vysokých teplotách sa často veľmi nemení.

Po tretie, hlavným účelom zabudovaného kanála vysokorýchlostného železničného tunela je zabrániť vypadnutiu trolejového vedenia, najmä nedovoliť, aby trolejové vedenie spadlo na vlak, inak sa vyskytne rad nebezpečných problémov. Najmä v prípade závesných stĺpov musí byť zabezpečená dobrá presnosť inštalácie.

Okrem toho je v procese nastavovania smeru krúžku veľmi pohodlný aj kanál zakopaný do potrubia.

Práve kvôli týmto výhodám sa v oblasti vysokorýchlostných železníc v mojej krajine často vyvinuli vložené žľaby. S pokrokom v oblasti spoločenských vied a technológií sa požiadavky ľudí na kvalitu kanálov zabudovaných do potrubí zvyšujú a zvyšujú. Ak chcú výrobcovia neustále uspokojovať potreby spotrebiteľov, majú tiež požiadavky na výkonnosť produktu v procese výroby kanálov zabudovaných kanálov. Pri neustálom zlepšovaní sa musí prísne kontrolovať aj kvalita. Neustálym výskumom a ústupom dopytu na trhu sme vyvinuli vopred zabudované kanály pre špeciálne zakrivené potrubné chodby pre metro a vysokorýchlostné železničné tunely.


Čas zverejnenia: 14. mája - 20. mája